Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ruhuna lokma döktüler


Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) Eğitim – Sen Sendikası Marmaris temsilciliği öncülüğünde Marmaris Atatürk Meydanında bir ortaya gelen sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri; Ulusal Eğitim Bakanlığının önümüzdeki eğitim yılından başlayarak uygulamayı düşündüğü, “Atatürk ve Laiklik karşıtı” olduğu sav edilen, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni protesto etmek için, çok sayıda vatandaşla birlikte, protesto hareketi gerçekleştirdi.

Platform ismine açıklama yapan Eğitim – Sen Sendikası üyesi öğretmen Çiğdem Çetin getirilmek istenen eğitim sisteminin Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmek gayeli olduğuna dikkat çektiği konuşmasında; “Yirmi iki yıllık iktidarın sistemli eforlarıyla zati can çekişmekte olan eğitim sistemimiz, yeni müfredat modeli nedeniyle büsbütün ölmüştür.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismiyle açıklanan, tarihi yeni ancak içeriği yüz yıl öncesinin dahi gerisinde olan bu müfredat taslağını, bizler eğitim işçileri ve kamuoyu olarak reddediyoruz. Zira bu bir müfredat modeli değildir, bu olsa olsa cumhuriyetin bütün aydınlanmacı ögelerini yok etme atağıdır. Geometri kitabı yazan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkenin müfredatının, sadeleşme ismi altında bilimsel eğitimden uzaklaşması kabul edilemez. Milletlerarası seviyede pozisyonumuzu belirlemek gayesiyle katıldığımız Pisa sonuçlarına nazaran mevcut iktidarın yirmi iki yılda yapboz tahtasına döndürdüğü eğitim sistemi nedeniyle, öğrencilerimiz esasen anadilinde sorulan soruları bile anlayamaz hale gelmişti, iktidara bu dahi gereğince düşük gelmemiş olacak ki, sistem içerisinde işleyen birkaç sacayağını da sadeleşme ismi altında yok etmek istemektedir.

Soruyoruz, iktidarın asıl sorumluluğu, öğrencinin üstün faydasını gözetmek ve milletlerarası imtihanlarda da ayyuka çıkmış olan eğitim sisteminin gerçek sıkıntılarını çözmek değil midir? Ülkeyi yönetenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığının bu müfredat taslağını hazırlarken, eğitimin bileşenleri olan akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve eğitim fakülteleri ile yan yana gelmesini bekleriz, değil mi? Lakin maalesef o denli olmadı, bir oldubittiye getirerek, eğitim bileşenlerinin tamamına danışmaksızın, taslak model Bakan Yusuf Tekin tarafından apar topar imzalandı. Değişim münasebetleri, gereksinim tahlilleri, eğitim programı hazırlama teknikleri üzere adımların hiçbiri uygulanmadı. Daha da kıymetlisi pilot uygulamaya gerek duyulmadan müfredatın çabucak önümüzdeki eğitim öğretim yılı içinde uygulanmaya başlanacağı açıklandı. Dikkatinizi çekmek istiyoruz, yangından mal kaçırırcasına çok süratli işletilen bu sürecin nedeni nedir, nelerdir? Bu sürecin bu kadar süratli işletilmesinin sebeplerini bizler çok uygun biliyoruz. Öğretmen yerine imamı, okul yerine camiyi tercih eden iktidar, gerici ÇEDES projesini büyütüp bütün bir eğitim sistemi haline getirerek, kendi siyasi programına ve siyasal – ideolojik görüşüne uygun kuşaklar yetiştirmek istemektedir.

Hem metot hem de içerik istikametinden alarm veren bu müfredat, her bir ayrıntısı ile bilime ve bilimsel gerçeklere savaş açmaktadır. Bilim ve fen derslerini batılı eğitim olarak gören yeni müfredatın ideologlarının, matematik ve geometriyi birleştirerek tek bir derse düşürmesinden, integral üzere temel matematik konusunu müfredat dışına atmasından biliyoruz bunu. Yeni müfredat bilimsel -nitelikli – Laik eğitimi ve laik hayatı amaç almıştır. Cumhuriyetin aydınlanmacı kıymetlerini ortadan kaldırma gayretindedir. Cinsiyetçi olup, toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermemektedir. Toplumsal, kültürel çeşitliği yok saymaktadır. Eğitimi piyasaya açarak, kamusal eğitimi büsbütün ortadan kaldırmaktadır. Öğrencileri belirsizliğe, ümitsizliğe ve geleceksizliğe sürüklemektedir. Eğitimi bir bütün olarak dincileştirmekte ve bütün okulları imam hatipleştirmektedir. Birleştirici, bütünleştirici ortak yurttaş şuuru yerine, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcıdır.

Tüm bu nedenlerle bakanı ve iktidarı uyarıyoruz ve “Bu müfredatı derhal geri çekin!” davetinde bulunuyoruz.” dedi. Açıklama sonrası alanda bulunan vatandaşlara, ölü doğduğu söylenilen müfredat ruhuna, lokma ikram edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir